Renal Care Learning Hub Sweden

Registrera dig Logga in
Baxter-Training-Education-Curriculum

Baxters läroplan för utbildning.

Bygg viktiga kunskaper och färdigheter i din egen takt.

Baxter har i årtionden varit pionjär inom utbildning- och träningsprogram för att säkerställa att sjuksköterskor och läkare får den kunskap och de
färdigheter de behöver för att stödja patienter i deras behandling. Nu lägger vi dessa utbildningsresurser online i vår nya utbildningsportal.

Vår utbildningsportal erbjuder interaktiva inlärnings- och utbildningsverktyg utformade för att passa dina utbildningsbehov. Utbildningsportalen kan nås från den digitala plattform du föredrar.
Håll dig uppdaterad med de senaste framstegen genom vår
portal och förbättra ditt dagliga arbete för optimal patientvård.
 

Skaffa de kunskaper och färdigheter du behöver för att använda dina Baxter-produkter effektivt och säkert samt för att hålla dig uppdaterad gällande de senaste forskningsresultat.

Träning

Säker och effektiv interaktiv 3D-utbildning på Baxters produkter.

Utbildning

Utforska sjukdomshantering, terapeutiska förfaranden och förankra telemedicin i din dagliga träning.

Evenemang

Registrera dig för online-evenemang med framträdande talare, de senaste kliniska bevisen och best practice för CKD och njurersättande behandling.